Quang Hai离开Pau FC回到越南

Quang Hai离开Pau FC回到越南
  负责管理内容的Rén:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017Nián4月28日发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  Diàn话:0847 100 247 /电子邮Jiàn:

  Zǒng部:4Lóu,星座 – Xīng塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内